POLITICA DE CONFIDENTIALITATE a SC ELSAM TRAINING & CONSULTING SRL

1. Politica prelucrarii datelor cu caracter personal
SC ELSAM TRAINING & CONSULTING SRL in calitate de autor, propietar si administrator al site-ului web www.elsamtrainingconsulting.ro, respecta caracterul privat si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal al fiecarei persoane care acceseaza site-ul web in vederea contractarii unor servicii oferite de firma susmentionata.
In conformitate cu dispozitiile Regulamentului general privind protecţia datelor nr. 679/2016 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private, SC ELSAM TRAINING & CONSULTING SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile prezentate mai jos, datele personale care ii sunt furnizate.
Societatea se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale furnizate prin intermediul site-ului www.elsamtrainingconsulting.ro, asa cum prevad dispozitiile Regulamentului general privind protecţia datelor 679/2016(inclusiv, pentru viitor, cu modificarile ulterioare privind protectia datelor personale).
In conformitate cu dispozitiile Regulamentului general privind protecţia datelor nr. 679/2016, persoanele inregistrate, in calitate de persoane vizate, au urmatoarele drepturi:

 • Dreptul de acces al persoanei vizate (Art. 15)
 • Dreptul la rectificare (Art. 16)
 • Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) (Art. 17)
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării (Art. 18)
 • Dreptul la portabilitatea datelor (Art. 20)
 • Dreptul la opoziţie (Art.21)

Orice informatie furnizata de o persoana va fi considerata si va reprezenta consimtamintul expres al persoanei respective ca datele sale personale sa fie folosite de SC ELSAM TRAINING & CONSULTING SRL in conformitate cu scopurile mentionate in cadrul pct. 2.
In cazul in care cel ce furnizeaza date personale, doreste ca datele sa fie actualizate sau scoase din baza de date, ori are intrebari legate de confidentialitatea datelor, SC ELSAM TRAINING & CONSULTING SRL poate fi contacta/notificata oricand, utilizand datele de contact si mijloacele existente pe site.
Daca cel ce furnizeaza date nu doreste ca acestea sa fie colectate, SC ELSAM TRAINING & CONSULTING SRL roaga donorul sa NU furnizeze aceste date!

2. Scopul colectarii datelor
SC ELSAM TRAINING & CONSULTING SRL colecteaza date pentru urmatoarele scopuri:

 • pentru oferirea serviciilor cerute de solicitanti;
 • pentru a confirma serviciile comandate in sistem on-line si a furniza informatii suplimentare cu privire la acestea;
 • pentru transmiterea de oferte, mesaje publicitare si de marketing;
 • pentru activitati de informare suplimentara si/sau furnizare de materiale ajutatoare, necesare procesului de invatare specific formei de pregatire contractate;
 • pentru cooptarea unor colaboratori si perfectarea unor colaborari.

SC ELSAM TRAINING & CONSULTING SRL nu va dezvalui unei terte parti niciuna dintre datele in a caror posesie a intrat (informatii personale sau informatii optionale) fara acordul expres al persoanei vizate, cu exceptia cazului in care legislatia impune acest lucru sau cazului in care acest lucru este necesar pentru protejarea proprietatii sau drepturilor proprii.

3. Securitatea datelor colectate si procesate
SC ELSAM TRAINING & CONSULTING SRL utilizeaza metode si tehnologii de securitate avansate, impreuna cu politici stricte aplicate salariatilor si procedurilor de lucru, incluzand audit-ul periodic pentru a proteja datele cu caracter personal, colectate si procesate conform prevederilor legale in vigoare.
Echipamentul de tip IT pe care este gazduit site-ul web prin intermediul caruia colectam date cu caracter personal este protejat atat la accesul fizic cat si la accesul electronic, fiind instalat intr-un loc fizic sigur.
In cadrul activitatii sale, SC ELSAM TRAINING & CONSULTING SRL depune toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

4. Definitii
Date cu caracter personal: orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila.
Persoana identificabila: orice persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Prelucrarea datelor cu caracter personal: orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea acestora.
Stocarea: pastrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.
Operator: orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul, mijloacele si metodele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

5. Modificarea politicii de confidențialitate
SC ELSAM TRAINING & CONSULTING SRL poate schimba periodic această Politica de confidențialitate pentru a ține pasul cu noile tehnologii, practicile si cerințele de reglementare in materie. Este de asteptat ca majoritatea acestor modificări să fie minore si, in consecinta, orice schimbări nemateriale vor intra în vigoare imediat ce acest document va fi actualizat.
In cazul in care modificarile aduse documentului sunt consistente, toti cei vizati vor fi notificati.
Daca, dupa modificarea consistenta a politicii de confidentialitate, utilizatorii /clientii SC ELSAM TRAINING & CONSULTING SRL vor continua sa foloseasca produsele/serviciile oferite, înseamnă noua politica de confidentialitate a fost acceptata; in caz contrar, utilizatorii/clientii pot ca, in conformitate cu drepturile lor, sa actioneze pe una din caile specificate de Regulamentul 679/2016, in acord cu interesele proprii, contactand SC ELSAM TRAINING & CONSULTING SRL la adresa elsamtrainingconsulting@gmail.com.

SC ELSAM TRAINING & CONSULTING SRL,
Administrator

Sabin Marian LUNGU