Descrierea ocupației

Detectivul particular este persoana autorizatã care, la cererea unor persoane fizice sau juridice, se angajează pe bază de contract ca, în condițiile și cu respectarea prevederilor legale, să obtină date si relații, să efectueze verificări cu privire la anumite situații, fapte si împrejurări și să desfășoare activități specifice de investigare privind: conduita si moralitatea unor persoane, persoanele dispărute de la domiciliu, solvabilitatea sau seriozitatea unor potentiali parteneri de afaceri, bunurile care fac obiectul unor litigii civile si asigurarea protectiei împotriva scurgerii unor informatii economice din sfera activitãtii agentilor economici.

Baza legislativa a detectivului particular

  • Legea Nr. 329 din 8 iulie 2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, Publicata in Monitorul Oficial, Partea I Nr. 530 din 23 iulie 2003
  • Legea nr. 353 din 15 iulie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, Publicata in Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 670 din 26 iulie 2004;
  • Legea Nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, Republicata in Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 306 din 8 mai 2007;
  • Hotararea de Guvern nr. 1666 din 7 octombrie 2004 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, Publicata in Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 987 din 27 octombrie 2004;
  • Ordinul M.A.I. Nr. 724 din 9 iulie 2005 privind stabilirea baremelor medicale pentru dobandirea calitaţii de detectiv particular, Publicat in Monitorul Oficial Nr. 631 din 19 iulie 2005;
  • Ordinul M.A.I. Nr. 492 din 3 februarie 2005 privind modul de eliberare, forma si continutul legitimatiei de detectiv particular, Publicat in Monitorul Oficial Nr. 133 din 14 februarie 2005;
  • Ordinul M.A.I. Nr. 620 din 29 aprilie 2005 privind modalitatile de recunoastere a certificatelor de calificare sau a atestatelor pentru exercitarea profesiei de detectiv particular, eliberate in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, modificat prin Ordinul nr. 47/2010;
  • Ordonanta Guvernului Nr. 129 din 31 august 2000 privind formarea profesionala a adultilor, Republicata in Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 711 din 30 septembrie 2002 (in temeiul art. II din Legea nr. 375/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000); modificata si completata prin O.G. Nr. 76 din 19 august 2004, Publicata in Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 791 din 27 august 2004;
  • Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 522/2003, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 1.829 din 28 octombrie 2004.