Firma ELSAM TRAINING & CONSULTING SRL oferă cursul de specializare – Detectiv particular
( R3/C.O.R. 3335504 ), domeniul ocupaţional ADMINISTRAȚIE ȘI SERVICII PUBLICE.

Absolvirea examenului final asigură cursanților un certificat de specializare ANC în ocupația Detectiv particular, recunoscut la nivel national.
Acest certificat de specializare este necesar, conform prevederilor art. 6 lit. e) din Legea nr. 329/2003, pentru a permite participarea la examenul de atestare a calităţii de detectiv particular, care are loc la sediul D.G.P.M.B. în ultima lună a fiecărui trimestru ( data și ora vor fi afișate cu 30 de zile înainte de data examinarii).

Pot urma cursul (Conform Legii nr. 329/2003):
– persoane care posedă studii medii și au absolvit o școală postliceală de detectiv;
– persoane care au îndeplinit funcția de polițist sau lucrător în cadrul unor instituții publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranței naționale;
– persoane care au absolvit o instituție de învățământ superior.

Actele necesare pentru înscriere la curs:
– cerere de înscriere;
– diploma de studii;
– CV (ex: EUROPASS);
– certificat de cazier judiciar.

Cursul se desfășoară pe parcurul a 3 săptămâni ( 15 zile) și se finalizează cu un examen.
Examenul constă într-o probă scrisă și o lucrare de absolvire.
1) Proba scrisă – test grila din 18 întrebări din legislație;
2) Lucrare de absolvire.

Domenii de competență și tematica cursului:

Modulul 1 – Administrație.
Tema 1.1 – Administrarea mijloacelor, echipamentelor și aparaturii din dotare;
Tema 1.2 – Prelucrarea documentelor de lucru;

Modulul 2 – Competențe generale la locul de muncă.
Tema 2.1 – Comunicarea la locul de muncă;
Tema 2.2 – Încheierea contractului;
Tema 2.3 – Lucrul în echipă.

Modulul 3 – Investigare.
Tema 3.1 – Documentarea asupra cazului;
Tema 3.2 – Finalizarea;
Tema 3.3 – Obținerea elementelor și mijloacelor de probă.

Modulul 4 – Planificarea
Tema 4.1 – Elaborarea strategiilor de acțiune;
Tema 4.2 – Planificarea activităților proprii.

Taxa de înscriere este de 2.000 lei/ participant, taxa se achită înainte de începerea cursului.
*Cursanții vor primi, în prima zi de desfășurare a cursului, un suport de curs în format electronic.